mr. A.E. Oderkerk, mr. P.M.M. Mostermans
Echtscheiding (Praktijkreeks IPR, Deel 5)


ISBN:9789046607190
Aantal Pagina's:170 blz.
Prijs: €47.00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
9789046607190.jpg
 

Over het boek:
De Nederlandse rechter wordt regelmatig geconfronteerd met echtscheidingen met een internationaal-privaatrechtelijk karakter. Vooral vanwege het grote aantal personen in Nederland met een buitenlandse nationaliteit, maar ook vanwege Nederlanders die in het buitenland verblijven. Steeds vaker rijzen vragen als: wanneer is de Nederlandse rechter in internationale gevallen bevoegd om over een echtscheidingsverzoek te oordelen? Welke betekenis komt daarbij toe aan het feit dat tegelijkertijd ook in een ander land een scheidingsprocedure tussen partijen loopt? Welk rechtsstelsel dient in een internationaal geval op het scheidingsverzoek te worden toegepast? Onder welke voorwaarden komt een in het buitenland uitgesproken echtscheiding in Nederland voor erkenning in aanmerking? Wanneer mag een onder islamitisch recht voltrokken verstoting in Nederland als geldige huwelijksontbinding worden erkend?

In dit boek komen al deze kwesties aan de orde. Ook aan de beƫindiging van een geregistreerd partnerschap wordt aandacht besteed. In deze vierde druk zijn onder meer verwerkt de nieuwe jurisprudentie met betrekking tot Verordening Brussel II-bis, de relevante bepalingen met betrekking tot echtscheiding en geregistreerd partnerschap in Boek 10 BW en de bijbehorende rechtspraak.