W. Bruggeman, M. Bockstaele, Y. LiƩgeois
De aanhouding (2de, herziene uitgave) (Reeks Politie Praktijk Boeken)


ISBN:9789046606391
Aantal Pagina's:200 blz.
Prijs: €30.00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
9789046606391.jpg
 

Over het boek:
De vrijheidsberoving is de meest ingrijpende maatregel die door de overheid tegen een burger kan worden genomen. De burger wordt immers geplaatst in een positie van afhankelijkheid. De wijze waarop hij wordt bejegend, onttrekt zich bovendien meestal aan het zicht van de samenleving. Daarom is het van groot belang dat niet alleen de procedure die tot vrijheidsbeneming leidt met voldoende waarborgen is omkleed, maar dat ook de tenuitvoerlegging van die vrijheidsbeneming behoorlijk geschiedt.

Voor het eerst wordt in dit handboek een volledig overzicht gegeven van de politionele aanhouding (gerechtelijk en bestuurlijk). Hierbij worden de juridische voorwaarden en praktische uitwerking van de aanhouding in al hun facetten weergegeven.

Dit handboek is basislectuur voor politie, magistratuur en advocatuur.