P. Ponsaers, J. Terpstra, C. De Poot, M. Bockstaele, L. Gunther Moor (red.)
Vernieuwing in de opsporing (CPS 2013 - 3, nr. 28)


ISBN:9789046606087
Aantal Pagina's:324 blz.
Prijs: €36.00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:

De afgelopen vijftien jaar werden gekenmerkt door nieuwe ontwikkelingen in het politiƫle opsporingsbeleid. Deze zijn deels te wijten aan nieuwe criminaliteitsvormen en deels aan organisatorische wijzigingen in het politiebestel. De vraag naar de aard en de inhoud van overtuigend bewijs werd alsmaar scherper.

Dit Cahier gaat over problemen en aandachtspunten in de beschikbare opsporingsbevoegdheden, in de professionele capaciteit door de intrede van nieuwe beroepsgroepen (recherchekundigen, criminaliteitsanalisten, forensisch specialisten), in de kwaliteitszorg en in de sturing en verantwoording van de opsporing. De opsporingsfunctie is voorwerp van veel discussie en kritiek.

In dit Cahier wordt op al deze ontwikkelingen ingegaan en worden de onderliggende overwegingen daarbij bestudeerd. Tevens wordt de vraag gesteld wat er van die vernieuwingen in de praktijk terechtkwam en welke effecten (bedoelde en onbedoelde) zij met zich meebrachten.
 

Uit de inhoud:
Inhoudsopgave
Editoriaal

De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een internationale double blind peer review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur en de editorial board, i.s.m. de redactie.

Meer info over Cahiers Politiestudies

Overzicht jaargang 2013 en 2014