E. Devroe, P. Ponsaers, M. Easton, L. Cachet, G. Meershoek (eds.)
Schaalveranderingen (CPS 2013 - 1, nr. 26)


ISBN:9789046605769
Aantal Pagina's:256 blz.
Prijs: €36.00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:

Beleidsmatig duikt de roep om schaalverandering in het politie- en het justitiedomein te pas en te onpas de kop op. In België wordt gedacht aan een vermindering van het aantal gerechtelijke arrondissementen. Hierdoor zou het parket efficiënter en vooral kostenbesparender moeten gaan werken. Voor de politie zou de inkapseling van kleine zones in grotere politiezones, en een algemene drastische beperking van het aantal politiezones, economische schaalvoordelen kunnen realiseren en concurrentiële diensten kunnen uitschakelen. In Nederland komt er één Nationale Politie met één korpschef die tien territoriale eenheden kent. Van regio’s zal dan geen sprake meer zijn.

De ratio achter deze schaalveranderingen is meestal het spreiden van kosten, het vergroten van netwerking tussen diensten en het ontsluiten van informatiestromen.

Dit Cahier onderzoekt de huidige tendensen inzake schaalveranderingen in het politie- en justitiedomein. Het onderzoekt de voor- en nadelen en gaat een discussie aan over de wenselijkheid en/of haalbaarheid ervan.
 

Uit de inhoud:
Inhoudsopgave
Editoriaal

Meer info over Cahiers Politiestudies

Overzicht jaargang 2013 en 2014