M. Cools, E. Debruyne, F. Franceus, M. Hellemans, P. Leroy, R. Libert, V. Pashley, G. Rapaille, D. Stans en A. Winants (Eds.)
Ethiek en inlichtingen (Cahiers Inlichtingenstudies - BISC nr. 1)


ISBN:9789046605189
Aantal Pagina's:86 blz.
Prijs: €35,00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:
NL
Hoewel inlichtingendiensten, alsook de controle erop, onderhevig zijn aan een juridische omkadering, zijn de keuzes die deze organisaties moeten maken in bepaalde situaties allerminst evident. Zo is het vrijwel onmogelijk en misschien zelfs onwenselijk om bindende richtlijnen uit te vaardigen voor elke situatie waarin morele dilemma’s de bovenhand hebben. Ethiek wordt in deze context terecht omschreven als ‘un monde de raisonnement pour affronter les dilemmes’. Ze zoomt dieper in op die situaties waarin de morele oordeelvorming en de betrouwbaarheid ervan centraal staat.

In dit eerste BISC cahier wordt het onderwerp ‘Ethiek en inlichtingen’ uiteengezet door de focus te leggen op de totstandkoming van een algemeen theoretisch kader, een bespreking van ‘good practices’, de positie van ethiek in de controle op inlichtingendiensten en de rol van ethiek in de relatie tussen journalistiek en inlichtingen.

FR
Bien que les services de renseignement, de même que la manière dont ils sont contrôlés, soient soumis à un encadrement juridique, les choix auxquels ces organisations sont confrontées dans certaines situations sont loin d’être évidents. Il est dès lors pratiquement impossible, et sans doute guère souhaitable, de définir des directives contraignantes pour chaque circonstance où émergent des dilemmes moraux. Dans ce contexte, l’éthique peut à juste titre être décrite comme « un mode de raisonnement pour affronter les dilemmes ». Elle interroge en profondeur les situations où doivent primer la fiabilité et le jugement moral.

La thématique « éthique et renseignement » est envisagée dans ce premier cahier BISC à travers la création d’un cadre théorique général, une discussion des « bonnes pratiques », la position de l’éthique dans le contrôle des services de renseignement, et le rôle de l’éthique dans les relations entre journalisme et renseignement.

Inhoudsopgave / Tables des matières
 
Uit de inhoud:
Voorwoord