R. De Wit & A. Calewaert
Contractenrecht in hoofdlijnen


ISBN:9789046603963
Aantal Pagina's:600 blz.
Prijs: €0.00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:

Deze uitgave behandelt de meest voorkomende benoemde overeenkomsten uit het Burgerlijk Wetboek, alsmede de basisbeginselen van enkele andere courante en voor de praktijk belangrijke contracten, zoals leasing en franchising. Het boek geeft een inzicht in de mechanismen van het contractenrecht, zonder zich - zoals de titel het aangeeft - te verliezen in detailpunten.

De moderne ontwikkelingen in het contractenrecht, hebben ertoe geleid dat de materie alsmaar uitgebreider wordt en de predominantie van het Burgerlijk Wetboek is verminderd. De verschillende vigerende wet- en regelgeving wordt samen behandeld, wat een praktische totaalblik geeft op elke overeenkomst. Zo wordt bijvoorbeeld bij de behandeling van de koop niet alleen aandacht besteed aan het klassieke contract in het Burgerlijk Wetboek (art. 1582-1701) en uiteraard aan de onder invloed van het Europese recht doorgevoerde aanpassingen (verkoop aan consumenten, art. 1649bis-1649octies), maar ook aan de internationale koop (het Weens Koopverdrag) en de handelskoop (de Incoterms).

Met uitgebreide literatuuropgaven en trefwoordenregister.
Een onmisbare uitgave voor studie en praktijk.

Meer info over Reeks In Hoofdlijnen