Lieselot Bisschop, Kees Buijnink, Sofie De Kimpe & Mirko Noordegraaf (eds.)
Politieleiderschap (CPS 2010 - 1, nr. 14)


ISBN:9789046603314
Aantal Pagina's:272 blz.
Prijs: €36.00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:
Politieleiders zijn zowel managers van een onderneming als hoofd van een publieke organisatie die niet los kan worden gezien van de democratische context waarin de politie functioneert. Politieleiders staan tussen de organisatie en de omgeving in, op een kruispunt van belangen. Cahier 14 geeft aandacht aan politieleiderschap in het algemeen en de korpschef is het bijzonder. De resultaten van een wetenschappelijk onderzoek naar het profiel en de evaluatie van de korpschefs van de Belgische lokale politie, krijgt in dit Cahier een plaats. De bijdragen gaan over rekrutering, selectie, ontwikkeling en evaluatie van politieleiders en hogere publieke leidinggevenden. Ook wordt een toekomstvisie voor politieleiderschap geschetst.
 
Uit de inhoud:
Inhoudsopgave

Meer info over Cahiers Politiestudies