M. Vanderhallen, G. Vervaeke & E. Jaspaert (Red.)
De relatie in de strafrechtsketen tussen politie, parket, onderzoeksrechter en rechtbank (CPS 2009 - 3, nr. 12)


ISBN:9789046602492
Aantal Pagina's:262 blz.
Prijs: €36.00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:

In dit Cahier worden de horizontale, verticale en diagonale bindingen en knelpunten tussen politie, parket, onderzoeksrechter en zetel geduid. In het ganse proces van de strafrechtsketen zijn diverse actoren werkzaam i.f.v. het einddoel namelijk het leveren van een legitieme, efficiënte en effectieve strafvervolging en –uitvoering. Hoe deze actoren in interactie treden, wat de wettelijke bepalingen terzake zijn en of dit op de werkvloer al dan niet tot problemen aanleiding is, maakt de kernprobleemstelling uit van dit Cahier.

Meer info over Cahiers Politiestudies
 

Uit de inhoud:
Volledige inhoudsopgave