G. Vynckier, M. Easton, S. De Kimpe (Red.)
Politionele bestuurlijke informatiestromen (CPS 2009 - 1, nr. 10) (ISSN 1784-5300)


ISBN:9789046602478
Aantal Pagina's:322 blz.
Prijs: €36.00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:

Dit Cahier zet de politiële bestuurlijke informatiestromen in de kijker, waarbij de diverse facetten en/of problemen waar politie bij het beheer van informatie mee te maken heeft op verschillende niveaus (federaal, arrondissementeel, provinciaal en lokaal) aan bod komen. Naast de resultaten van een recent wetenschappelijk onderzoek naar bestuurlijke informatiestromen wordt dit Cahier aangevuld met bijdragen van professionelen uit diverse hoeken zoals de privacycommissie, het comité P en leidinggevenden binnen verschillende bestuurlijke en politiële niveaus.

Meer info over Cahiers Politiestudies
 

Uit de inhoud:
 1. Editoriaal
 2. Bestuurlijke informatie bij de lokale politie vanuit het oogpunt van de federale politie - Stefan De Proft
 3. Enkele kritische bedenkingen over de politionele bestuurlijke informatiehuishouding vanuit arrondissementeel oogpunt - Luc Dhoest en Jean-Claude Gunst
 4. Goed om weten of nodig om te handelen …? Over bestuurlijke informatie op arrondissementeel en provinciaal niveau – Kaat Boon en Michel Cornelis
 5. ‘Midden de mensen…’ – Bestuurlijke infostromen voor de wijk - Tom Van den Broeck en Gil L. Bourdoux
 6. Explorerend onderzoek naar de aard van de bestuurlijke informatiestromen van de Lokale Politie. Een verkenning van enkele cruciale spanningsvelden - Gerwinde Vynckier, Marleen Easton en Sofie De Kimpe
  1. Onderzoeksopzet
  2. Bestuurlijke informatiestroom overlast, voetbal en verkeer
  3. Transversale analyse
  4. Reflecties
  5. Conclusies en aanbevelingen
 7. Goede praktijken inzake de bestuurlijke informatiestromen bij de lokale politie - Gerwinde Vynckier, Marleen Easton en Sofie De Kimpe