A.R. Klijn (ed.), A.M. Nijboer, A.A. van Velten, J.C. Toorman & H.A.H. Stam
Recht van kabels en leidingen (Nederlands Recht)


ISBN:9789046601907
Aantal Pagina's:150 blz.
Prijs: €35.00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:
De grond zit in het dichtbevolkte en geïndustrialiseerde Nederland vol kabels en leidingen. Deze situatie heeft een uitgebreide wet- en regelgeving tot gevolg. Wie is immers de eigenaar van de netwerken: de aanlegger, de beheerder of der grondeigenaar? Wie is er aansprakelijk indien een bestaande leiding schade oploopt of veroorzaakt? Wie moet instaan voor de kosten van versplaatsing of reparatie van leidingen? Waar moet men juridisch rekening mee moet houden bij het doorvoeren kabel- en leidingenprojecten. En wat moet men gedogen en wat niet?

Voor het antwoord op deze en vele andere vragen moet men zijn weg kennen op verschillende terreinen in het privaat en publiek recht. Hierbij komt heel wat specifieke regelgeving kijken, zoals de recente “Grondroerdersregeling” , de aangepaste Telecomwet, de Belemmeringenwet Privaatrecht, de Algemene Maatregel van Bestuur inzake registratie van gegevens van buisleidingen, en verschillende nadeelcompensatieregelingen.

Met voorliggend boek hebben we dit kluwen willen ontwarren en een toegankelijke gids willen schrijven door deze rechtsvragen heen.
 
Uit de inhoud:
Volledige inhoudsopgave
 
Over de auteur(s):
De auteurs zijn allen verbonden aan het advocatenkantoor Boekel De Nerée, Amsterdam.