B. De Ruyver, Ch. Colman, E. De Wree, F. Vander Laenen, D. Reynders, A. Van Liempt & W. De Pauw
Een brug tussen justitie en drughulpverlening. Een evaluatie van het proefzorgproject (Reeks Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, nr. 29)


ISBN:9789046601754
Aantal Pagina's:199 blz.
Prijs: €32,00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:
In 2005 ging binnen het gerechtelijk arrondissement Gent het pilootproject ‘Proefzorg’ van start. Via dit project, uitgewerkt door het Gentse parket in overleg met de hulpverleningssector, kunnen daders van slachtofferloze feiten die te kampen hebben met een verslavingsproblematiek naar de hulpverlening gekanaliseerd worden.
De doelstelling van Proefzorg bestaat erin het parket, reeds op het echelon van opsporing en vervolging, voldoende armslag te geven om de delinquent – die bekent feiten te hebben gepleegd en bij wie een verslavingsverschijnsel of ziekte aan de grondslag van de feiten ligt – vlot, efficiënt en adequaat naar de hulpverlening te kunnen sluizen.
In België bestaan er op alle echelons van de strafrechtsbedeling verschillende modaliteiten waarbij middelengebruikers naar de hulpverlening kunnen doorverwezen worden.
Niettemin bestaat er op het niveau van de opsporing en de vervolging een leemte om middelengebruikers door te verwijzen. Proefzorg tracht deze lacune in te vullen.

Samen met de start van Proefzorg werd een wetenschappelijke evaluatie opgezet en uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid en het ‘Institute for international Research on Criminal Policy’ (IRCP) van de Universiteit Gent.
Deze evaluatie werd uitgevoerd in 2005-2007 en bevat twee complementaire luiken: een kwantitatieve gegevensverwerking en een kwalitatieve analyse. Deze twee luiken werden samengebracht tot een globale evaluatie, zodat een zo neutraal, evenwichtig én volledig mogelijk beeld kan gevormd worden over de effectiviteit van het project.
 
Uit de inhoud:
Volledige Inhoudsopgave