Gonny Schellings, Michele Helms-Lorenz & Piety Runhaar (red.)
Begeleiding startende leraren.


ISBN:9789044136760
Aantal Pagina's:208 blz.
Prijs: €20,00
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:
Een startende leraar moet vanaf dag één leren omgaan met belangen en wensen van vele actoren: leerlingen, collega’s, ouders en schoolleiders. Of volgens een starter: ‘Je komt met het idee dat je als leraar alleen leraar moet zijn, maar je bent ook pedagoog, opvoeder, je bent van alles’. Een goed ‘inductieprogramma’ voor startende leraren in de eerste jaren van hun loopbaan, is essentieel om een soepele transitie van opleiding naar beroep te realiseren, de praktijkschok te dempen en de professionele ontwikkeling te bevorderen.
Dit boek beschrijft verschillende manieren waarop (onderdelen van) inductieprogramma’s kunnen worden vormgegeven en ingebed in de schoolorganisatie. De praktijkvoorbeelden komen uit een Nederlands project, dat geïnitieerd werd door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Het nationale project bestond uit negen regionale projecten, waarin medewerkers van universitaire lerarenopleidingen en lerarenopleidingen uit instellingen voor hoger beroepsonderwijs in samenwerking met scholen uit hun regio intensief werkten aan de verbetering van inductieprogramma’s. De verschillende bijdragen bevatten concrete voorbeelden, aangevuld met theoretische en empirische inzichten, waarmee de auteurs de praktijk hopen te inspireren: Human Resource Management tools, professionaliseringstrajecten voor (vak)coaches en begeleiders, borging van inductiemaatregelen, interventies gericht op de startende leraren zelf, zoals professionele identiteitsworkshops, videoclubbegeleiding en vakdidactische Lesson Study. Dit boek illustreert zowel het inductieprogramma als het flankerend onderzoek en maakt het toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij en/of geïnteresseerd is in het begeleiden van startende leraren. Elk hoofdstuk is geschreven door de onderzoekers die in de betreffende regio actief waren.
 
Over de auteur(s):
Met bijdragen van Rian Aarts, Jaap Buitink, Fer Coenders, Jurriën Dengerink, Judith Gulikers, Michelle Helms-Lorenz, Quinta Kools Els Lugthart, Jacobiene Meirink, Janine Mommers, Paul Rösenmuller, Piety Runhaar, Gonny Schellings, Rita Schildwacht, Geke Schuurman, Anja Swennen, Anna van der Want, Nellie Verhoef, Marjolein Wallenaar en Renate Wesselink.