W. Tops & G. Boons
Dyslexie en moderne vreemde talen. Gids voor leerkrachten, hulpverleners en ouders.


ISBN:9789044129779
Aantal Pagina's:138 blz.
Prijs: €23,60
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:

Het leren van moderne vreemde talen op de lagere en de middelbare school is voor leerlingen met dyslexie vaak een grote uitdaging. Met dit boek willen de auteurs handvatten aanreiken voor de begeleiding van leerlingen met dyslexie bij de vakken Frans en Engels.

De auteurs schetsen een actuele wetenschappelijke stand van zaken over dyslexie en tweedetaalverwerving. Vanuit de praktijk vullen ze dit aan met veel concrete tips en heldere adviezen over de instructie, de remediëring en de evaluatie van lees-, schrijf-, spreek- en luistervaardigheden in moderne vreemde talen. Er wordt ook dieper ingegaan op hulpmiddelen en onderwijsmaatregelen die een steun kunnen zijn voor leerlingen met dyslexie om vlotter moderne vreemde talen aan te leren.

"een super praktisch boek, vol met bruikbare tips, uitgewerkte geheugenkaarten en verbazingwekkende regels"
Logopedie (jrg. 26, nr. 5, blz. 65)
 

Uit de inhoud:
Inhoudsopgave
Voorwoord

Met een persoonlijke code kunnen de voorgestelde kaarten en stappenplannen gedownload worden via dl.garant-uitgevers.eu.
 

Over de auteur(s):
Wim Tops is romanist en neurolinguïst. Hij werkte verschillende jaren als leerkracht Frans in het secundair onderwijs. Momenteel werkt hij als wetenschappelijk onderzoeker bij Code, het expertisecentrum van Thomas More en als coördinator van De Kronkel, een multidisciplinair centrum voor diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Gitte Boons is bachelor lager onderwijs met een aanvullende opleiding voor het buitengewoon onderwijs. Zij geeft les aan leerlingen met leerstoornissen (type 8) in Ritmica, een school voor buitengewoon basisonderwijs.