R.E. van der Linden
Praktische harmonie en akkoordenleer van de jazz en aanverwante muziekvormen voor piano (De Veerman-Bibliotheek, nr. 5)


ISBN:9789044123579
Aantal Pagina's:173 blz.
Prijs: €24.70
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:
De harmonie en akkoordenleer van de jazz en aanverwante muziekvormen is een zeer veelomvattend fenomeen. Het gaat hierbij om de muziek die zijn oorsprong heeft in de samensmelting van de Afrikaanse en de Europese muziekculturen op het Amerikaanse continent. Kenmerkend voor deze muziekvormen is de cultuur van improvisatie en interpretatie. Een melodisch gegeven, door de componist voorzien van een summier harmonisch raamwerk en slechts genoteerd met enkele akkoordsymbolen, moet door de uitvoerende musicus of arrangeur, in dit boek beiden verenigd in de pianist, tot een compleet muzikaal geheel worden uitgewerkt op basis van eigen interpretatie; overigens zonder daarbij het stijlkenmerk van de compositie of de ideeën van de componist geweld aan te doen. Daarvoor zijn niet alleen kennis en inzicht, maar ook een grote mate van creativiteit noodzakelijk.

Het doel van dit boek is een complexe, maar uiterst interessante materie op een zeer praktische wijze te benaderen en toegankelijk te maken, gericht op de toepassing ervan aan de piano. Gekozen is voor een methodische, opbouwende, sterk op de speelpraktijk gerichte aanpak. De vele voorbeelden bieden de speler een bron van informatie. De oefeningen waarborgen een gedegen en brede ontwikkeling, maar nodigen de speler ook uit tot een fascinerende zoektocht en vormen een uitdaging voor zijn creativiteit. Voor een beter inzicht wordt waar dat nodig is enige theoretische onderbouwing gegeven.

Het boek is bedoeld voor wie zich, uit hoofde van studie of beroep of uit interesse, wil bekwamen in de praktische toepassing van de harmonie en akkoordenleer van de jazz en de daaraan gerelateerde muziekvormen. Het reikt ideeën aan, inspireert tot nieuwe ontdekkingen en zet aan tot verdere ontplooiing.
 
Uit de inhoud:
Volledige inhoudsopgave
 
Over de auteur(s):
Rob van der Linden is componist, pianist en arrangeur. Hij verrichtte baanbrekend pionierswerk voor de introductie van jazz en aanverwante muziekstijlen als erkende studierichting aan de Nederlandse muziekscholen en conservatoria. Hij was ruim 20 jaar hoofdvakdocent aan het Rotterdams Conservatorium.