Y. Senden
Spelen met inzicht. Een muzikaal receptenboek - Lerarenhandleiding (De Veerman-bibliotheek, nr. 4a)


ISBN:9789044123197
Aantal Pagina's:105 blz.
Prijs: €20.00
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:
Deze Lerarenhandleiding hoort bij Spelen met Inzicht. Een muzikaal receptenboek. Leerlingenboek en bevat alle oplossingen van de oefeningen, bijkomende uitleg en extra lessuggesties.

Dit Leerlingenboek voor de begeleidingspraktijk geeft enerzijds oefeningen of ‘recepten’ die het inzichtelijk spelen en het autonoom musiceren bevorderen, en de creativiteit stimuleren. Anderzijds wordt er ook steeds teruggekoppeld naar de theorieles.

De auteur brengt alles op een speelse en voor kinderen aantrekkelijke manier aan, met humoristische personages, tekeningen en kleur. De oefeningen zijn zowel geschikt voor akkoordische (piano, gitaar, orgel) als voor eenstemmige instrumenten. Ze kunnen individueel of in groep (lessen samenspel) worden gebruikt.

Deze publicatie richt zich tot iedereen die vernieuwingen in het muziekonderwijs een warm hart toedraagt. Ze is bij uitstek geschikt voor leerkrachten Begeleidingspraktijk, maar ook leerkrachten Samenspel en instrumentleerkrachten vinden er nuttig materiaal in.
 
Uit de inhoud:
Volledige inhoudsopgave
 
Over de auteur(s):
Yves Senden, pedagoog en musicus, is verbonden aan het Conservatorium van de Hogeschool Antwerpen en doceert Improvisatie en Begeleidingspraktijk in het deeltijds kunstonderwijs.

De Veerman is een kunsteducatieve organisatie met een brede kijk op de kunsten en educatie. Zij wil kinderen, jongeren en volwassenen op een actieve manier kennis laten maken met de kunsten. De Veerman is actief in het onderwijs, in het culturele veld en schuwt multiculturele groepen niet.

“De Veerman-bibliotheek” is een reeks publicaties over kunst-educatie in diverse contexten en achtergronden. De Veerman wil hiermee haar werk, onderzoek en expertise met anderen delen. U vindt meer informatie op www.veerman.be