M. Kinet (Red.)
Zuchtigheid en afhankelijkheid in hun relatie met Middelenmisbruik (Reeks Psychoanalytisch Actueel, nr. 4)


ISBN:9789044118148
Aantal Pagina's:139 blz.
Prijs: €16.70
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:
De oorzaken van zuchtigheid en afhankelijkheid worden vaak gesitueerd bij de psychofarmacologische eigenschappen en werking van bepaalde middelen. Er is dan sprake van soft en hard drugs die min of meer aanleiding zouden geven tot gewenning en verslaving.

In deze publicatie wordt echter vooral de subjectieve dimensie van middelengebruik begrijpelijk gemaakt. Vanuit diverse psychoanalytische perspectieven worden de zeer uiteenlopende verschijningsvormen van zuchtigheid en afhankelijkheid toegelicht. Er wordt duidelijk gemaakt welke onontbeerlijke plaats het middelengebruik kan innemen in de psychische huishouding en welke voor het mentaal functioneren fatale winst/genieting dit kan opleveren. Ook wordt stilgestaan bij de meerwaarde die uiteenlopende vormen van (klinisch) psychotherapeutische hulpverlening te bieden hebben.
Eenieder die van dichtbij of veraf met middelengebruik en afhankelijkheid wordt geconfronteerd zal in dit boek verhelderende inzichten vinden.
 
Over de auteur(s):
Met bijdragen van Marc Kinet, Marc Hebbrecht, Rik Loose, Geert Pype & Robert Vanacker, Erik Ceysens en Leen Van Compernolle.

Zie ook www.psychoanalytischactueel.eu.