M. Kinet & R. Vermote (Red.)
Mentalisatie (Reeks Psychoanalytisch Actueel, nr. 2)


ISBN:9789044117400
Aantal Pagina's:132 blz.
Prijs: €19.50
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:
Het begrip ‘mentalisatie’ was tot voor kort vooral in de Franstalige psychoanalytische literatuur te vinden. Het komt overeen met mentaal verwerken, symboliseren of denken en werd voornamelijk door auteurs als Marty, Bion en Green uitgewerkt. Een enigszins andere benadering komt uit het raakvlak van de psychoanalyse en het gehechtheidsonderzoek. Ontwikkelingspsychologisch en psychoanalytisch onderzoek van Fonagy en Target laat zien hoe jonge kinderen erin slagen hun gedrag en dat van anderen te interpreteren. Zij ontwikkelen een ‘reflectief functioneren’.
Fonagy en medewerkers ontwikkelden dit begrip verder tot ‘mentalisatie’, dat opvattingen uit verschillende disciplines integreert. Het begrip heeft een grote impact op de huidige benadering van ontwikkelingspsychologie en psychopathologie. In ons taalgebied, waar zowel Franse als Angelsaksische invloeden een grote rol spelen, is dit mentalisatieconcept al enige tijd in voege. Dit boek wil vanuit deze traditie het begrip ‘mentalisatie’ verduidelijken en in een bredere context plaatsen.
 
Uit de inhoud:
Bruggen tussen denk-wijzen – Psychoanalyse, (re)constructie, mentalisatie – Lacan leest Klein: over symbolisatie en ontwikkeling van het Ik – Mentaliseren en psychopathologie. Klinische benadering van het werk van Bion – Denken op grote hoogte. Verkenning van het mentalisatieproces van patiënten binnen een forensische polikliniek – Poëzie en psychoanalyse, Muze en mentalisatie.
 
Over de auteur(s):
Mark Kinet, psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut, is hoofdgeneesheer van de Kliniek Sint-Jozef in Pittem, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie. Rudi Vermote, psychiater en psychoanalyticus, is diensthoofd van de Klinische Psychoanalytische Psychotherapie voor Persoonlijkheidsstoornissen in het U.C. St-Jozef in Kortenberg.

Zie ook www.psychoanalytischactueel.eu.