Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2018 - nr. 5


ISBN:9781162178721
Aantal Pagina's:90 blz.
Prijs: €25.00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:
Editoriaal | Editorial
 • Tussen Hollywood en Marcinelle. Van seksueel grensoverschrijdend gedrag tot seksuele delinquentie
  Luc Robert, Tom Vander Beken, Gert Vermeulen
Artikel | Article
 • Nood aan een Kritisch Interpretatieve Synthese: genderverschillen in prevalentiecijfers van seksueel geweld gekaderd
  Joke Depraetere, Christophe Vandeviver, Tom Vander Beken, Ines Keygnaert
 • Het profiel van de seksuele pleger in de sport op basis van een slachtofferenquête
  Tine Vertommen, Jarl Kampen, Nicolette Schippervan Veldhoven, Kasia Usieblo, Filip Van Den Eede
 • Eerste ervaringen van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen met de Seksismewet Liesbet Stevens, Hannah Van Dijcke
 • Desistance onder zedendaders: Narratieven van mannen veroordeeld voor zedenmisdrijven tegen minderjarigen in België
  Lucile de Kruijff, Lidewyde Berckmoes
Rubriektekst | Editorial note
 • Beleidstransfer en criminologisch onderzoek
  Tom Daems, Danique Gudders
 • Housing First: geen wondermiddel maar wel een effectieve benadering voor langdurige thuisloosheid
  Danny Lescrauwaet
 • De stabiliteit van zelfcontrole: een verkennende analyse op Belgische paneldata
  Ann De Buck, Lieven Pauwels, Wim Hardyns