Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2017 - nr. 5


ISBN:9781162177755
Aantal Pagina's:80 blz.
Prijs: €20.00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:

Inhoudsopgave
Editoriaal


Editoriaal

 • De vergelding voorbij? Een theoretische reflectie over het geïndividualiseerde en niet-vergeldende karakter van de ‘nieuwe’ straf
 • Artikelen

 • Wie niet weg is, is gezien? De beslissing tot voorlopige invrijheidstelling van gedetineerde vreemdelingen zonder verblijfsrecht door de strafuitvoeringsrechtbank
 • Crimmigratie en gedetineerden zonder verblijfsrecht in België
 • Rubriekteksten

  Criminologie en strafrechtstheorie – Criminology and Criminal Law Theory

  • Bespreking proefschrift: Naar een theorie van agency en criminaliteit. Een geïntegreerde verklaring van de begin- en eindfase van jeugdcriminaliteit
  Maatschappelijke dienstverlening – Social Work
  • Welzijnswerk en/uit levensbeschouwing. Aanzet tot debat over gerechtigheid, barmhartigheid en maatschappelijke ordehandhaving
  Jeugdrecht en jeugdhulp – Juvenile Justice and Youth Care
  • De logica van de database: op zoek naar responsief sociaal werk
  Criminografie en Methodologie – Crime & Criminal Justice Statistics & Methodology
  • Omgaan met sociale wenselijkheid: inschatting van de dopingprevalentie aan de hand van de Randomized Response Technique

  Forumbijdragen

  • Ontwikkelingen van het forensisch welzijnswerk gewogen door een oud-strijder

  Boekbesprekingen

  • De gesel en de ander. Lijfstraffen en culturele identiteit van Oudheid tot heden
  • Politiechefs

  Meer info over Panopticon