Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2017 - nr. 4


ISBN:9781162177748
Aantal Pagina's:80 blz.
Prijs: €20.00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:

Inhoudsopgave
Editoriaal


Editoriaal

 • De gevangenis als exportproduct
 • Artikelen

 • Psychiatrische morbiditeit bij gedetineerden in Vlaanderen
 • Psychiatrische expertises bij internering: de waarborgen in de nieuwe interneringswet zijn welgekomen
 • Rubriekteksten

  Opsporing en politie – Police and Investigation

  • Wat met moraliteitsonderzoeken in assisenzaken?
  Penologie en Victimologie – Penology and Victimology
  • Op zoek naar de optimale straf. De krachtlijnen m.b.t. de bestraffing van het (voorstel van) voorontwerp van nieuw Boek I van het Strafwetboek in kaart gebracht
  Vervolging, berechting en magistratuur – Prosecution, Sentencing and Judiciary
  • Het verzelfstandigd beheer. Vaart justitie eindelijk op de juiste koers?
  Rechtshulp en advocatuur – Legal Aid and Representation
  • Recente ontwikkelingen met betrekking tot de juridische tweedelijnsbijstand in het vreemdelingenrecht
  Boekbesprekingen

  • Criminal recidivism. Explanation, prediction and prevention
  • Horen, zien en spreken. Een onderzoek naar meldgedrag van misstanden door externe omstanders

  Meer info over Panopticon