Ruimte & Maatschappij. Vlaams-Nederlands tijdschrift voor ruimtelijke vraagstukken - Jrg. 8 (2016-2017) - Nr. 3


ISBN:9781162177199
Aantal Pagina's:68 blz.
Prijs: €19.00
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:
Inhoudsopgave


Blikopener:

 • Planologisch populisme en de ontkenning van onze expertise
  Terry van Dijk
 • Artikel:

 • Geduldig versus gefinancialiseerd kapitaal: commerciële projectontwikkeling in de Lage Landen
  Jannes van Loon
 • Essays:

 • Publieke verantwoording
  Willem Salet
 • De veranderende verscheidenheid van dorp en stad in Nederland en Vlaanderen
  Frans Thissen
 • Beleid en praktijk De bebouwde ruimte in Vlaanderen – waar komen we van en waar gaan we naartoe? Ruimtelijke toekomstscenario’s ter ondersteuning van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
  Lien Poelmans & Guy Engelen

  Boekbespreking:

 • Over de rand
  Hendrik Van Geel


 •