Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
Do you often have a common syndrome right before you are going to appear to your college exams or just prior to the time when you are supposed to submit your write my essay to the authorities? Most of the students often suffer from the pangs of this syndrome which can be ascribed as some phobia. Before you are going to proceed towards the exam some part of your soul might cry out loud-“ write my essay”. It is not very uncommon as well as uncanny to feel this way. However there is no reason to panic. You have professional writing services to do the onus for you.
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Dirk Bogaert, Ann Cliquet & Frank Maes (Eds.)
Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk
ISBN: 9789046602164
Aantal Pagina's: 190
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 40,00
Uitgever : Maklu-Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:
Dit boek is het resultaat van het Vlaamse onderzoek uitgevoerd in het project COREPOINT (Coastal Research and Policy Integration) in het kader van INTERREG IIIB North-West Europe.
Het bevat een grondige wetenschappelijke analyse van twee beleidsprocessen: de afbakening van de mariene beschermde gebieden in België en de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. Het boek analyseert telkens het wettelijke kader en de concrete toepassing ervan.

De centrale onderzoeksvraag is de wijze waarop de beleidsprocessen verlopen en welke rol participatie hierbij speelt. Om deze vraag te beantwoorden, werkten de onderzoekers met literatuurstudie, documentenanalyse en een reeks diepte-interviews met vertegenwoordigers uit overheid (politiek en ambtelijk), middenveld en markt.
In de beschrijving van de beleidsprocessen gaat zowel aandacht naar de rol van actoren en coalities (netwerken), de verdeling van macht, de vigerende spelregels als de gehanteerde beleidsdiscoursen. Dit boek is inspirerend voor zowel wetenschappers, beleidsmensen als gebruikers van de zee.

Uit de inhoud:
Volledige Inhoudsopgave